Friday, April 21, 2017

Guangzhou

Guangzhou street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/guangzhou-1

Guangzhou

Guangzhou street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/guangzhou

Thursday, April 20, 2017

Macau

Macau street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/macau-41

Macau

Macau street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/macau-40

Zhuhai

Zhuhai street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/zhuhai-35

Saturday, April 15, 2017

Zhuhai

Zhuhai street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/zhuhai-34

Friday, April 14, 2017

Zhuhai

Zhuhai street photographyvia Ken Tam's Diary https://hkphoto.com/photographer-blog/zhuhai-33